เราตระหนักถึงสินค้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า
ฉะนั้น ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
จึงให้ความสำคัญในบรรจุภัณฑ์ และการหีบห่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า
ไปยังต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก

 


home | our products | manufactory | retail | whole Sale | Export | contact us | about us