ปี 2532

 

 

    เราเริ่มต้นที่บ้านพ่อ จังหวัดนนทบุรี ด้วยเตาแผ่นเดียว

    ด้วยกระถางที่เราเรียกว่า ""CLASSIC I""  จากความพยายามที่จะ

   ก่อแนวใหม่สำหรับกระถางกระบองเพชร

 

     
 

   ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง ส่วนประกอบของลม และความ

   ร้อนแรงของไฟ เราจึงได้เนื้อผลิตภัณฑ์แน่น แกร่ง และรักษา

   รูปทรงได้ แม้ว่าผิวผลิตภัณฑ์จะบางและเบา เราค้นพบว่า

   ผลิตภัณฑ์ของเรา มีเสียงกังวานใส เมื่อหล่อให้บางมากๆ

   จึงเป็นที่มาของ WINDCHIME  หรือกระดิ่งลม โดยทั่วไปมักเรียกว่า

    โมบาย

 

   
 
     

พฤศจิกายน 2533

มกราคม 2545

   เราเริ่มเตาใหม่ 4 แผ่น ที่ปทุมธานี

   สร้างเตาขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

     
    
     
   
     ที่สำคัญ ผู้ร่วมงานของเรา ยืนยงร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มแรก

   จนปัจจุบัน มั่นใจได้ในความชำนาญ

 

     
   

home | our products | manufactory | retail | whole Sale | Export | contact us | about us